ÖZGEÇMİŞİM

Prof.Dr.Doğan AYDAL, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislık Fakültesinden Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce eğitimini International House, Hastings; Master ve Doktora eğitimini ise Leeds Üniversitesi-İNGİLTERE’de tamamlamıştır(1976-1980).

Kısa dönem askerlik öncesi ve sonrasında, M.T.A. Genel Müdürlüğü çeşitli birimlerinde çalışan AYDAL,1982 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Y. Doç.Dr. ünvanı ile göreve başlamış ve 1991 yılında Doçent unvanı almıştır. 1994 yılında bir dönem ABD Cincinnati Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. Halen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Madencilik, Enerji politikaları, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine uzmandır.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Başbakan Danışmanlığı, T.B.M.M.’de Danışmanlık, Sümer Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği ve Afrika Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi  Müdürlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. AYDAL, Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtasındaki 60 ülkede, çeşitli bilimsel araştırma, inceleme ve gezilerde bulunmuştur.

 

Çeşitli konularda yazılmış 13 Kitabı da bulunan Aydal’ın, yurt içi ve dışında birçok makale ve  Tebliği bulunmaktadır. Maden Savaşlar, Petrolsüz Dünya, Enerji Kan Kokuyor, Sular Kızıl Akacak ve Enerjiye Açılan Karanlık Kapılar adlı kitapları toplum tarafından çok tanınmış ve bu kitaplar üzerine 14 ayrı TV kanalında 60 TV programı yapılmıştır. Ayrıca bu kitaplar ile ilgili olarak birçok gazete ve dergide onlarca röportajı yayımlanmıştır.

 

 

Prof. Dr. Doğan AYDAL has graduated as “Mining Geology Engineer” from the University of Hacettepe( Turkey) in 1976. He spent about six months for learning English  in International House Hastings-England and got his Ph.D degree from the University of Leeds in England in 1980.

He has worked as engineer in MTA ( Mineral Research and Exploration) General Directorate  prior and after compulsary military service until October 1982. He has got  “Assistant Professor” title in 1982 and “Associate Professor” title in 1991 at the Faculty of Sciences of Ankara University. He has worked as ”Guest lecturer” at the University of Cincinnati in USA, in winter  term in 1994.He is stil serving as “Prof. Dr.” in Engineering Faculty of Ankara University since 2000. He is expert on mining, energy politics, remote sensing and geographic information systems.

He has been appointed and served as “Under Secretary to Prime Minister”, “Adviser to the Prime Minister”, “ Adviser to the Turkish Grand National Assembly”, “ Member of the Executive Committee of Sümer Holding”, “Member of the Ankara University Senate”, Director of the Kastamonu Polytechnique of Ankara University and Director of Africa Research Centre”in various periods between 1982 to 2013.

He visited 60 countries in Asia, Africa, Europe and America for various reasons. He published 13 Books. Some of his Books called “Maden Savaşları- Wars on Mining Deposits”, “Petrolsüz Dünya- World without Oil”, “Enerji Kan Kokuyor-Energy Smells Bloody”, “Sular Kızıl Akacak- “Water will flow into the red” and “Enerjiye Açılan Karanlık Kapılar-The opened dark roads to Energy” became very well known by the Public. About sixty TV programs were made in 14 different TV channels and 35 interviews were published in various papers and magazines about  these Books (www.doganaydal.com).

 

 

i cheated on my husband and never told him why did i cheat on my husband i want my husband to cheat
want to cheat on my husband site i told my husband i cheated
why married men cheat wesfincher.com reasons people cheat
the unfaithful husband open why do men cheat
catch a cheater click women love to cheat