PETROGRAFİ

Metamorfik Kayaç Mikroskop Görüntüleri Plütonik Kayaç Mikroskop Görüntüleri Volkanik Kayaç Mikroskop Görüntüleri
Doku Çeşitleri Bowen Minerallerin Mikroskop Görüntüleri
AGIR SIVI İLE ZENGİNLEŞTİRME.PPT
Feldispatoid içeren plütonik kayaçlar.ppt
Kayac olusturan bilesenler .ppt
Magmatik Sekiller.doc
Streckeisen 76.doc

Değerli Ziyaretçiler ve sevgili Öğrencilerim, Özellikle PETROGRAFİ bölümünde kullanılan ince kesit görüntüleri, aşağıda referansları verilen atlaslardan alınmıştır. Resimler üzerinde özellikle herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Resimlere ait açıklamalar ilgili atlaslarda bulunmaktadır. Petrografi dersinde iyi bir sonuç almak istiyorsanız bu atlasların orijinallerini almanızı önemle tavsiye ederim.

Dear guest and my dear students, All thin section pictures in PETROGRAPHY section were taken from the atlases, which references were given below. There are not any explanation were given especially on pictures. All detail of the pictures can be get out of the relevant atlases. I strongly suggest you to buy the original atlases if you would like to get good results in PETROGRAPHY.

1.Atlas of Igneous Rocks and Their Textures, 1982, W.S. Mac Kenzie, C.H. Donaldson,C.Guilford, Longman Scientific and Technical,148p.

2.Atlas of Rock Forming Minerals in Thin Section, 1980, W.S. Mac Kenzie and C. Guilford,Longman Group Ltd.,98p.

3.Atlas of Metamorphic Rocks and Their textures, 1990, B.W.D: Yardley,W.S. Mac Kenzie and C. Guilford, Longman Scientific and Technical,120p.