Makalelerim

  AYDAL, D.,(1984/85), Quantitative XRD analysis for Chromium , Communication, Serie a1, v 34, p 1-17.   AYDAL, D,(1984-1985),The Chromite Ore Deposits of Bağırbaba-Pülümür-Tunceli-Turkey, Communication, Serie a1, Tome 27, p 1-16.
  AYDAL, D., (1984-1985), The Mineralogical and Petrological Study of the Pülümür-Bağırbaba Ultrabasic Region(Tunceli-Turkey). Communication, Serie a1, Tome 28, p1-41.   Aydal, D.,(1986), Proton Manyetometre Yardımıyla Mostra Vermeyen Krom Cevherlerinin Aranması, Doğa Bilim Dergisi (TUBİTAK), Seri B, c 10-1, s 14-26.
  Aydal, D.,(1986), Determining Two Dimensions of a Concealed Chromite Ore by Microcomputer Modelling of Magnetic Total Field Intensity Profile, Bulletin of General Directorate of Mineral Research and Explorations , v.105-106, p. 97-122.   Aydal, D., (1989), Kastamonu-Araç Masifi Kromit Cevherleşmelerinin Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi, Selçuk Üniver. Bülteni, c 4-1, s 15-29.
  Aydal,D., (1989),"Doğan Ocak" Altınlı Kuvars Damarlarının (Kisecik-Hatay) Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Bülteni, c 4-2, s 26-40.   Aydal, D., Cevherdeki Toplam Demir Yüzdesinin XRD-Floresans Radyasyon Şiddeti Yardımıyla Bulunması, MTA Bülteni-Türkiye (MTA), c 111, s 133-152.
  Aydal, D. (1990), Gold Bearing Listwaenites in the Araç Massif, Kastamonu-Turkey, Terra Nova, v. 2-1, p. 43-52.   Aydal, D., Bülbül, M. and Kadıoğlu, Y.K., (1992), Hatay Altın Mineralizasyonunun Jeokimyasal İncelenmesi, Türkiye Jeoloji Bülteni (TJK), c 35, s 49-59.
  Kayadibi, Ö., Aydal, D. and Kadioğlu, Y.K., (1994), Bilecik-Söğüt Altın Mineralizasyonunun İncelenmesi, Türkiye Jeoloji Kur. Bülteni, Sayİ 9,252- 259.   Kadıoğlu, Y.K., Kayadibi, Ö. and Aydal, D., (1994), Söğüt Magmatitlerinin Petrografisi ve Jeokimyasİ, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, Sayı 9, 1-10.
  Aydal, D., Kılınç, A.I. and Phillips, M. (1997), A New Use of Powder X-Ray Diffraction in the Undergraduate Curriculum: Determination of Total Iron in Rocks and Minerals, Journal of Geological Education, Volume 45,No.3,p1- 3   Dumanlılar,H.; Aydal,D. ve Dumanlılar,Ö., (2000), İspendere(Malatya) ve çevresindeki Cevherleşmelerin İncelenmesi. MTA Dergisi V.121, sayfa 57-82.
  Aydal, D., (2000),Araç Masifinin Jeodinamik Süreçleri, Batı Pontidler, Kastamonu. MTA Dergisi, V.122, sayfa 73-94.   Aydal,D.,(2001),Using various Tree?s leaves in prospection of the Auriferous quartz veins and sulphide lodes( Hatay_Southern Turkey).Geological Bulletin of Turkey,v.44_3,pp37-48. (English edition)
  Aydal,D.,(2001),Genesis of the Auriferous quartz veins and sulphide lodes in Kızıldağ massif (Hatay_Turkey):Constraints from geochemical data,fluid inclusions and sulphur isotope studies, Yerbilimleri, v.24,pp23-34.( English edition)   Dumanlılar, Ö., Aydal, D., Dumanlılar, H.,(2005) Baskil (Elazığ) Güneyindeki Cevherleşmelerin Jeolojik Ve Mineralojik Özellikleri (Geological And Mineralogical Features Of Mineralizations From Southern Part Of Baskil (Elazığ), Jeoloji Mühendisliği Dergisi ( Bulletin of Geological Engineering), v 29, serie 1, p1-20.
  Dumanlılar, Ö., Aydal, D., Dumanlılar, H., And Alıcı Şen, P., (2006), Geological And Geochemical Characteristics Of Granitoids In The Eastern Tauride Belt, International Geology Review, Stanford-USA, International Geology Review, Vol.48, 2006, pp 443-465.   Gökten, E., Aydal, D. ve Uslu, A., 2006. Şarkışla (Sivas) ve çevresinin strat,grafik, yapısal ve mineralizasyon özelliklerinin belirlenmesinde saha verileri ile LANDSAT 7 ETM+ ve QUICKBIRD verilerinin karşılaştırılması. İstanbul Teknik Üniversitesi 1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli Kitabı, 9 sayfa.
  Aydal, D., Vural, A., Uslu(Taşdelen), İ. ve Aydal, E. G., 2006. Kuşçayırı-Kartaldağı (Bayramiç-Çanakkale) cevherleşme bölgesinin LANDSAT 7 ETM+ kullanılarak Crosta tekniği ile incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi 1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli Kitabı, 11 sayfa.   Aydal, D., Arda, E. and Dumanlilar, O. 2006. Application of Crosta Technique for Alteration Mapping of Granitoidic Rocks, Using ETM+ Data; Case Study from Eastern Tauride Belt (SE Turkey), International Journal of Remote Sensing, V 28, No:17, pp. 3895-3913.
  Aydal, D., Vural, A., Uslu(Taşdelen), İ. ve Aydal, E. G., 2007. Alakeçi-Kisacik (Bayramiç-Balıkesir) Cevherleşme Bölgesinin Landsat 7 ETM+ Kullanılarak Crosta Tekniği ile İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt 23, sayı 3, sayfa 29-40.   Aydal, D., Uslu(Taşdelen), İ., 2007. Ikonos, Aster ve Landsat Uydu Verilerinin Manyezit Araştırmalarında Karşılaştırılması: Mihalıççık-Eskişehir-Türkiye Örneği; Selçuk Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt 23, sayı 3, sayfa 41-56.
  Aydal, D., Polat, O., Yanalak, M. and Aydal, Y.G., 2007. Computing excavated volume in a road project using GIS programs: A case study from Sirnak, Turkey (Yol projelerinde CBS programları kullanılarak kazı-dolgu hacimlerinin hesaplanması : Şırnak-Türkiye'de bir çalışma). Geosound (Yerbilimleri). no. 50-51, p. 1-10.   Aydal, D., Polat, O., Uslu, A ve Uslu, I., 2008. Locating of the ore bearing zebra dolomites by using Landsat 7 ETM+ and Quickbird Satellite data in Hınzır Mountain, Kayseri, Turkey. Third International Conference on the Geology of the Tethys, South Valley University, Proceedings Book , pp. 217-226.
  Aydal, D., Gülhan, A., Uslu, A ve Demirkan, A., 2008. Determination of the ore enrichments in Hınzır Mountain (Kayseri-Akkışla) by using Landsat 7 ETM+ and Quickbird Data. Third International Conference on the Geology of the Tethys, South Valley University, Proceedings Book , pp. 227-232.   Kayadibi, Ö., AYDAL, D, 2013, Quantitative and comparative examination of the spectral features characteristics of the surface reflectance information retrieved from the atmospherically corrected images of Hyperion, Journal Of Appplied Remote Sensing. V7 P3528-1,3528-18.
  Kayadibi, Ö; Aydal, D, 2017, A comparative predictive analysis of weigted overlay, weighted sum and fuzzy logic for mineral prospectivity mapping of precious and base metal mineralizations at northeastern of Gümüşhane city, NE Turkey. Geocarto International, DOI: http://doi.org/10.1080/10106049.2017.1415985.